1. Mælan.


Mælan er ca 250-300 meter lang. Det er et rolig stryk med en del hvileplasser for fisken, en morsom plass å kjøre fisk på. Passer best med flue her.

2. Valdstadhølen

Valdstadhølen er ca 100-130 meter lang. Starter ved ett langt stryk, den er dypere ved starten og blir en del grunnere siste halvdel.

Hølen er fin for både flue, sluk og mark, det er en fin gapahuk ved hølen.

3.Flathølen.

Flathølen, det ligger i navnet, er ca 50-60 meter lang og er en rolig, flat og fin høl.

Hølen starter etter et tøft stryk, det er fint å fiske med flue og sluk her.

PS! Oppstrøms for flathølen er det noen kulper det er lurt å prøve fiskelykken i.

4. Saghølen.

Saghølen er ca 100 meter lang. Det er fin fart på elva her til å begynne med, den blir roligere mot slutten.

Nederst i hølen er det en del store steiner som fisken står bak. Det er fint å fiske både med flue, sluk og mark i denne hølen.

5. Handbåggån.

Handbåggån er ca 300 meter lang. Hølen er dyp og bred i starten hvor elva er rolig, den gjør så en sving (derav handbåggån) ved noen bergknauser. Det er dypt ved berga og det er noen store steiner i bunnen.

Det står nesten alltid fisk i denne delen av hølen. Fint å fiske her med både sluk og mark.

Det er en gapahuk i øvre del av hølen.

6. Rorommet

Rorommet er ca 250-300 meter langt. Det er fint drag i hele hølen med en del store steiner i bunnen.Det er en fin høl for flue og sluk.

Denne hølen er valdets hovedhøl, den er godt besøkt av både fiskere og tilskuere (det er her du treffer sosialkomiteen). Det er en stor fin gapahuk med bålplass i til å koke kaffe og grille seg pølse på.

7. Svinsøyhølen

Svinsøyhølen er ca 100-150 meter lang. Det er bra fart i elva her derfor fin  høl for fiske med flue og sluk.

Det er en fin gapahuk ved hølen.

Parkering like ved hølen.

8. Steinkasterhølen

Steinkasterhølen er ca 200-250 meter lang. Den er rolig i starten med et kort lite stryk/brekk halvveis ned i hølen, fortsetter så med fin fart. Hølen er ikke så bred, så det kreves ikke lange kast her. Fint å fiske med både flue, sluk og mark her.

Det er en liten gapahuk på plassen. Kjører nesten helt ned til hølen.

9. Åkersteinen

Åkersteinen er mellom Svinsøyhølen og Steinkasterhølen. Dette er noen kulper som det kan være lurt å prøve fiskelykken i.