Fiskekort strekningen Rorommet-Mælan:

Døgnkort:                            kr. 400  

Ukeskort:                             kr. 2500

Sesongkort:                         kr. 4500

Fiskekortene følger datodøgnet.

Alle under 18 år fisker gratis hos oss.

Priser for laksepakke se: her